طراحی سایت

وب سایت شخصی
50,000,000ريال

1,000,000 هزینه تنظیم

اس اس ال رایگان
ایمیل نامحدود
امینت

  • 5گیگ فضای هارد
  • 25 گیگ پهنای باند
  • 2عدد دامنه
  • 5 عدد ساب دامین
  • نیمه اختصاصی قالب
  • وردپرس- جوملا سسیتم محتوای سایت
وب سایت شرکتی
10,000,000ريال

1,000,000 هزینه تنظیم

فضای هارد 5 گیگ
پهنای باند 50گیگ
دامنه 4 عدد
ساب دامنه 4 عدد
امنیت
ایمیل نامحدود
اس اس ال رایگان
قالب نیمه اختصاصی

  • وردپرس- جوملا سسیتم محتوای سایت
وب سایت فروشگاهی
0ريال

فضای هارد 8 گیگ
پهنای باند 100گیگ
دامنه 4 عدد
ساب دامنه 4 عدد
امنیت
ایمیل نامحدود
اس اس ال رایگان
قالب نیمه اختصاصی

  • وردپرس- جوملا سسیتم محتوای سایت