هاست اشتراکی

شخصی
200,000ريال
Mjesečno

فضا 2گیگ ssdnvme
پهنای باند 20 گیگ
تعداد ایمیل 2000
ssl رایگان
تعداد پایگاه داده نامحدود
دامنه 1
ساب دامنه 5

شرکتی
400,000ريال
Mjesečno

فضا 5 گیگ ssdnvme
پهنای باند 30 گیگ
تعداد ایمیل 2000
ssl بصورت رایگان
تعداد پایگاه داده نامحدود
دامنه 1
ساب دامنه 5