هاست اشتراکی

پایه

 • فضا هارد 1 ssdnvem

 • پهنای باند20

 • ایمیل اختصاصی

 • ثبت در پایگاه ساماندهی

 • دیتا سنتر آلمان

 • بکاپ گیری هر هفته

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • sslرایگان

 • نصب سایت ساز ها رایگان

 • دامنه رایگان ندارد

 • پشتیبانی 27/7/365

  پیشرفته

 • فضا هارد2گیگ ssdnvem

 • پهنای باند25گیگ

 • ساب دامنه 5عدد

 • ایمیل اختصاصی

 • ثبت در پایگاه ساماندهی

 • دیتا سنتر آلمان

 • بکاپ گیری هر هفته

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • sslرایگان

 • نصب سایت ساز ها رایگان

 • دامنه رایگان ندارد

 • پشتیبانی 27/7/365

  حرفه ای

 • فضا هارد3گیگ ssdnvem

 • پهنای باند35گیگ

 • ساب دامنه 8عدد

 • ایمیل اختصاصی

 • ثبت در پایگاه ساماندهی

 • دیتا سنتر آلمان

 • بکاپ گیری هر هفته

 • کنترل پنل دایرکت ادمین

 • sslرایگان

 • نصب سایت ساز ها رایگان

 • دامنه رایگان ندارد

 • پشتیبانی 27/7/365

  هاست spکانادا

  Powered by WHMCompleteSolution